Валери Найденов

български журналист

Валери Найденов е български журналист

  • Аз не се шегувам. Само наблюдавам управниците и предавам фактите.
  • Какъв двуполюсен модел, когато днес 7 партии дърпат чергата всяка към себе си? Дори когато Мечо Пух откри Западния полюс, те станаха само три. А сега са седем! — във в."24 часа за редуването на мандатите за съставяне на кабинет през 2005
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Валери Найденов