Бюрокрация — Бюрократи — Чиновници  • Бюрократичният способ за разчистване на ненужните хартии е да ги унищожиш, запазвайки копие на всяка една от тях.Лорънс Питър