Сирил Паркинсон

британски военен историк и писател сатирик
  • „Хората престават да се развиват, когато започнат да се размножават.“