Бърнард Монтгомъри

британски фелдмаршал

Фелдмаршал Бърнард Лоу Монтгомъри "Монти" (англ. Bernard Law Montgomery, 1887-1976) е британски офицер, един от най-изявените съюзнически генерали по време на Втората световна война. Той донася първата голяма победа за съюзниците в битката при ел Аламейн и ръководи мащабни операции в Северна Африка и Западна Европа.


  • Дисциплината укрепва ума и го прави неподатлив на разяждащото въздействие на страха.
    Discipline strengthens the mind so that it becomes impervious to the corroding influence of fear.


  • Всеки войник, преди да тръгне на сражение, трябва да знае как неговата малка битка се вписва в цялостната картина и как успехът на неговото усилие ще повлияе на битката като цяло.
    Every soldier must know, before he goes into battle, how the little battle he is to fight fits into the larger picture, and how the success of his fighting will influence the battle as a whole.
  • С храбри сърца и с ентусиазъм за борба, нека вървиме напред, към победата.
    With stout hearts, and with enthusiasm for the contest, let us go forward to victory.