Буйност — Бурност — Буйство

  • Буйността е жизнена сила. Тя е благоприятна възможност. Нека обичаме буйността, и да я използваме за промяна. — «Turbulence is life force. It is opportunity. Let's love turbulence and use it for change.»Рамзи Кларк