Thief (англ. Thief) е компютърна игра в 4 последователни версии, като първата бива пусната на пазара през 1998, а четвъртата – през 2004. В тази игра геймърът трябва да се превъплъти в ролята на изкусен крадец в един измислен свят, в епохата от късното Средновековие до Викторианската ера, и да успее да прибере всички набелязани цели, като преодолее всевъзможни препятствия.


 • Да зависи от другите е слабост за силния, но сила за слабия.
  Човек може да постигне мъдрост и баланс след като опознае собствената си природа през времето.
Из летопис от металната епоха


 • Човек, който учи само това, което другите знаят,
  остава също толкова невеж като човек който не научава нищо.
  Съкровищата на познанието са изключително редки и затова пазени много сурово.
Из летопис от първата епоха


 • Удари горещо желязо и ще призовеш искри,
  удари човек и ще предизвикаш ярост.
  За да оформиш човекът или металът по свое желание,
  трябва да удряш с голяма сила!
Избрани проповеди на Карас


 • Пеем и танцуваме, като вълци, които подушват страха и убиват страхливеца.
  Пеем и танцуваме, като хора, които за злато убиват и брата си.
Езическа поговорка


 • Нека змиите изпохапят краката на враговете ми,
  нека гарваните изкълват очите им,
  нека чакалите отнесат телата им,
  а децата им, да глозгат кокали в нощта!
Езическо проклятие


 • Когато погледнем към реликвите оставени от дедите ни,
  виждаме какви висоти може да постигне една цивилизация.
  Когато погледнем към руините на тази цивилизация,
  разбираме какви опасности крият тези висоти.
Из летопис на пазителите


 • Има хора, за които знанието е щит,
  и такива, за които е оръжие.
  Нито едно от тези положения не е правилно,
  но едното е по-неблагоразумно.
Из летопис на пазителите