• „Апетитът идва с яденото. Особено ако този, който яде не сте вие.“