Яков Борисович Княжин

  • "Упорството е форма на глупостта."