Юрдан Трифонов е български филолог и историк.

За него редактиране

Уикипедия разполага със статия за Юрдан Трифонов
  • "Нашата марксическа наука е преодоляла методологията и общите идейни позиции на Ю. Трифонов и се е насочила към решаването на много по-сложни и по-широки задачи." — Петър Динеков