• „В хода на реформата, уволнихме 100 пожарникаря и назначихме един огнегълтач.“