• „Човек не се нуждае от нищо повече от това, което му е дала природата. С изключение на парите.“