Ърнест Тейлър Пайл (англ. Ernest Taylor Pyle; 1900 - 1945) е американски журналист и военен кореспондент през Втората световна война, удостоен с "Пулицър" през 1944 г.


  • Войната е безсмислена, но друг изход няма.
    There is no sense in the struggle, but there is no choice but to struggle.
  • В нас, малките обикновени хора, които населяваме земята, войната привижда гигантски оръжия.
    War makes strange giant creatures out of us little routine men who inhabit the earth.