• „Спортните страници съобщават за човешките постижения, а първа страница — за човешките трагедии.“