Ървин С. Коб (англ.Irvin Shrewsbury Cobb, 1876-1944) е американски писател, хуморист и колумнист от Ню Йорк, автор на над 60 книги и 300 къси разкази.

Ървин С. Коб
в характерна поза


 • Ако писателите бяха добри бизнесмени, те щяха да имат достатъчно здрав разум, за да не стават писатели.
  If writers were good businessmen, they'd have too much sense to be writers.
 • Доколкото разбирам, спортуването е усилена работа, за която не получаваш заплащане.
  As I understand it, sport is hard work for which you do not get paid.
 • Ти не би могъл да кажаш дали тя беше облечена за опера или за операция.
  You couldn't tell if she was dressed for an opera or an operation.
 • Тъкмо научих за неговото заболяване. Да се надяваме, че не е нещо тривиално.
  I've just learned about his illness. Let's hope it's nothing trivial.
 • Добрият разказвач е човек, който има добра памет, но се надява, че другите нямат.
  A good storyteller is a person with a good memory and hopes other people haven't.
 • Жената може да има остър език или жилещо перо, но никога няма да се надсмее над своите недостатъци.
  A woman may have a witty tongue or a stinging pen but she will never laugh at her own individual shortcomings.
 • Средната възразст: когато започваш да сменяш емоциите си със симптоми.
  Middle age: when you begin to exchange your emotions for symptoms.
 • Епитафията е закъсняла реклама за цяла поредица от ползи, която е била прекъсната.
  An epitaph is a belated advertisement for a line of goods that has been discontinued.
 • Хуморът е просто трагедия, стояща в твоята глава със смъкнати панталони.
  Humor is merely tragedy standing on its head with its pants torn.