Щефан Ефенберг

немски футболист
  • Ситуацията е безнадеждна, но не и критична.