Шмит може да се отнася лица с фамилии, изписвани на латиница като Schmidt:

  • Хелмут Шмит, федерален канцлер на Германия (р.1918);
  • Макс Щирнер, немски философ-младохегелианец (1806-1856) с рождено име Йохан Каспар Шмит;
  • Ото Юлиевич Шмит, руски учен математик, географ, геофизик и астроном (1891-1956).


Шмит може да се отнася лица с фамилии, изписвани на латиница като Schmitt:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че тя да сочи направо към подходящата статия.