Шарл дьо Монталамбер

  • "Ако не се занимавате с политика, политиката ще се заеме с вас."