Употреба

редактиране

Този шаблон се поставя в текста на страниците в случаите, когато дадено твърдение изглежда вярно, но все пак е желателно да бъде да бъде подкрепено с източници. Ако твърдението изглежда по-скоро невярно или пък не сте сигурни в истинността му, по-подходящ е шаблонът {{източник}}.

Шаблонът има два незадължителни позиционни параметъра:

  • частта от текста, която се нуждае от проверка – тя ще бъде изобразена в сив цвят, и
  • евентуално уточнение относно проверката: например, ако ви е известен подходящ източник, но нямате достъп до него (и се надявате друг редактор да извърши проверката вместо вас); това уточнение ще бъде изобразено като изплуващо прозорче при посочване с мишката на оградения от шаблона текст.

Въпреки, че технически е възможно да се използва само втория параметър, като първият остане празен, на практика това е безсмислено, тъй като посоченото във втория позиционен параметър уточнение няма да бъде изобразено (както вече беше посочено, то се показва при посочване с мишката на оградения от шаблона текст).

Шаблонът прибавя страниците от основното именно пространство, в които е включен, в Категория:Страници с поискана проверка на твърдения.

Без параметър
Както е известно от математиката, едно плюс едно е равно на две.{{проверка}}
Както е известно от математиката, едно плюс едно е равно на две.[проверка?]
С един параметър
Както е известно от математиката, {{проверка|едно плюс едно е равно на две}}.
Както е известно от математиката, едно плюс едно е равно на две[проверка?].
С два параметъра
Както е известно от математиката, {{проверка|едно плюс едно е равно на две|Търси се цитат от Lang, Serge, Basic Mathematics, Springer, 1971, ISBN 978-0387967875}}.
Както е известно от математиката, едно плюс едно е равно на две[проверка?].

Вижте също

редактиране