• „Всяка дипломация е продължение на войната с други средства.“