Чарлз Кейлъб Колтън (англ. Charles Caleb Colton, 1780–1834) е английски духовник, писател и ценител на изкуството.


  • Безделието е погубило повече жени от страстта, суетата — повече от безделието, лековерието — повече от безделието и суетата взети заедно.
  • Приятелството може да завърши с любов, любовта с приятелство — никога.