Константин Циолковски

руски и съветски учен
(пренасочване от Циолковски)

Константин Едуардович Циолковски (1857 - 1935) е руски учен и философ от полски произход.


 • В началото неизменно вървят: идеята, фантазията, приказката. След тях шества научното пресмятане, и вече накрая, изпълнението, увенчаващо идеята.
  Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль. • Дори и съмнителните хипотези са полезни, ако ни дават възможност да обединим известните явления и да предскажем нови.
  Как ни сомнительны гипотезы, но если они дают возможность объединить известные явления и предсказывают новые, то они полезны.


 • Мозъкът и душата са безсмъртни.
  Мозг и душа бессмертны.


 • Невъзможното днес ще стане възможно утре.
  Невозможное сегодня станет возможным завтра.


 • Земята е люлка на човечеството, но не може вечно да се живее в люлка.