• „Щастливият човек, не е човек в определени обстоятелства, а по-скоро човек, с определен начин на виждане!“