• „За да е ефективна, пропагандата трябва да бъде повярвана. За да бъде повярвана, трябва да предизвиква доверие. За да предизвиква доверие, трябва да е истина.“