Хърбърт Спенсър

английски философ, биолог, социолог и политически теоретик

Хърбърт Спенсър (англ. Herbert Spencer, 18201903) е английски философ, виден политолог и социолог от Викторианската епоха във Великобритания.


  • Всяка наука е предвиждане.
  • Има един принцип, който е пречка пред всяко знание, аргумент срещу всеки довод и неизменно обрича човека на невежество — това е привилегията на самонадеяността пред търсенето.