• "Ако искаме да бъдем хора, трябва да участваме в хуманни дела."