Хипократ (гр. Ιπποκράτης, 460-377) е древногръцки лекар, наричан още "Баща на медицината", известен с многобройните си трудове и с Хипократовата клетва.


 • Бракът – това е треска, която започва със горещина, а завършва с хлад.


 • Войната е единственото истинско училище за хирурзи.


 • Душата на човека се развива до последния му дъх.


 • Животът е твърде кратък, за да се изучи една професия.


 • Животът е кратък, изкуството - вечно. — «лат. Ars longa, vita brevis est.»


 • Животът е кратък, изкуството - вечно, случаните обстоятелства - скоропредходни, опитът - изменчив, съждениятата - трудни.


 • Изкуството е обширно, а животът е кратък.


 • Изкуството на медицината се състои от три елемента: болест, болен и лекар.


 • Изцелението - това е дело на времето, но понякога това е и дело на възможността.


 • Има две неща: наука и предубеденост; науката създава познание, а предубедеността — невежество.


 • Което не го излекуват лекарствата, излекува го желязото; което не го излекува желязото, излекува го огъня; което не го излекува огънят, излекува го смъртта.


 • Колкто звези да небето, толкова скрити тайни в женското сърце. • Младият дух спасява съсипаното тяло.


 • На първо място: не вреди! — «лат. Primum non nocere»основен етичен принцип при медицинските професии


 • Нека храната ви бъде лекарство и лекарството — храна!


 • Някои болни, не разбирайки в съзнанието си обреченоста, оздравяват само защото, те са уверени в майсторството на лекаря.


 • Отстранете причината - тогава ще изчезне и болестта.