Хераклит

древногръцки философ

Хераклит от Ефес (Heraclitus; ок. 530 — 470 г.пр.н.е.) е древногръцки философ.

  • Всичко тече, всичко се променя.
  • Мисленето е велико достойнство и мъдростта се състои в това да говориш правдиво и вслушвайки се в природата, да постъпваш съобразно с нея.
  • Много земя претърсват златотърсачите, но намират малко злато.
  • Многознанието не научава хората да бъдат умни.
  • Мъдростта е само в едно — да се признае, че разумът управлява всичко и чрез всичко.
  • Не влизаме два пъти в една и съща река.
    In idem flumen bis non descendimus.
  • Нищо не е постоянно освен промяната.