Хенри Джон Темпъл

(пренасочване от Хенри Палмерстън)

Хенри Джон Темпъл, Трети Виконт Палмерстън или още лорд Палмерстън (англ. Henry Temple, 3rd Viscount Palmerston, 1784–1865) е английски държавник, дълги години ръководил отбраната и външната политика на страната, а на два пъти избиран и за министър председател на Обединеното кралство. От 1807 г. до края на живота си през 1865 г. той почти без прекъсване е част от правителствения кабинет.


  • Следователно, казвам аз, това е доста ограничена политика, да се представя тази страна или това, което означава, като вечни съюзници или постоянни врагове на Англия. Ние нямаме вечни съюзници и нямаме постоянни врагове. Нашите интереси са вечни и постоянни, и тези интереси са наши задължения, които трябва да следваме. — из реч в Палатата на общините, 1 март 1848 г.
    Therefore I say that it is a narrow policy to suppose that this country or that is to be marked out as the eternal ally or the perpetual enemy of England. We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.
(От горната реч именно тръгва популярната фраза, че "Англия няма вечни врагове или вечни приятели, а само вечни интереси".)