Хенри Лонгфелоу

Henry Wadsworth Longfellow - Project Gutenberg eText 16786.jpg
  • Когато искаш да удариш в целта, цели се малко над нея; на всяка стрела, която лети и влияе земното притегляне.
  • Когато природата остави пукантина в някой ум, тя я замазва с дебел слой самодоволство.
  • Всички творим съдбата си, живеейки между стените, оградени от времето.