• Народ, който има добри футболисти, може да забрави за лошите политици.