Хелена Жмиевска е полска журналистка (ХХ-ти век).


  • Жените лишават от свобода само тези, които не знаят какво да правят с нея.