Хейууд Бруун

(пренасочване от Хейууд Браун)

Хейууд Бруун (Heywood Broun), американски журналист


  • "Всяка разумна данъчна система трябва да се основава на правилото „одери богатия.“