• „Главният секрет на успешния брак е в нещастията да се виждат случайности, а случайностите да не се възприемат като нещастия.“