Харолд Макмилан

  • „Добрият дипломат винаги помни какво трябва да забрави.“