• „Добрият дипломат винаги помни какво трябва да забрави.“