Хариет Бичър Стоу

американска писателка

Хариет Бичър Стоу (1811-1896) е американска писателка.

  • „Литературата на една нация трябва да израства от националното самоусещане.“
  • „Половината от нещастията на света произлизат от недостига на мъжество да кажеш и да чуеш истината спокойно и в дух на любов.“
  • „Жените — ето истинските архитекти на обществото!“
  • „Няма по-суеверни хора от безбожниците.“
  • „Най-горчиви са сълзите, пролети над гробовете заради неизказани слова и неизвършени дела.“
  • „Няма по-силен победител от победителя, победил себе си.“
  • „Значи това сте Вие…тази малка жена, която предизвика толкова голяма война!“ — Ейбрахам Линкълн