Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността

Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността (2009) е книга, написана от Филип Котлър и Джон Каслионе.

  • Една от тайните да преплувате през бурната турболентност е способността да се приспособите към трудната нагласа.
  • Присъщ на човешката природа е страхът от поемане на рискове, свързани с предприемане на нови и непознати, и още повече - неприятни начинания.
  • Гъвкавата устойчивост е способността да възстановите първоначалната си форма или позиция, след като сте пострадали; в бизнес контекст това е умението да се изправите отново стабилно на крака.
  • Чувствителността е способността да реагирате бързо и навременно на външни фактори.
  • Издръжливостта е способността да понасяте стресови ситуации, напрежение или промени в обстоятелствата; издръжливи означава способни да се справите с непредвидените проявления (които понякога са непредсказуеми) и същевременно да продължавате да работите с минимални загуби и отражения върху функционалността.