• „Пропагандаторът е специалист по продажба на мнения и убеждения.“