• "Пропаганда - това е изкуството да фотографираш дявола без рога и копита."