Фриц Цвики

швейцарски астроном

Фриц Цвики (Fritz Zwicky, 1898 - 1974) е швейцарски астроном.

  • За да елиминираме несъответствието между плановете на хората и получените резултати е необходим нов подход. Морфологичното мислене подсказва, че този нов подход не може да бъде реализиран чрез повишено изучаване на специализирано знание. Този морфологичен анализ навежда на мисълта, че основният факт, че всяко човешко същество е потенциален гений, е бил пренебрегнат. Образованието и разпространението на знание трябва да добият форма, която позволява на всеки ученик да развие интерес към каквото и да било, стига то да развива неговия гений, за да не бъде обезсърчен. Същата перспектива важи и за гения на народите като цяло.
    • Фриц Цвики, "Морфологична астрономия", сп. "Обсерваторията", бр. 68, стр. 121-143 (1948)
Fritz Zwicky (1947)
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Фриц Цвики