• От общество се нуждае глупеца, от самота мъдреца.