• „Бракът е процес, при който клиентелата на цветаря се поема от бакалина.“