Фред Хойл

британски астроном и писател фантаст
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Фред Хойл

Фред Хойл (англ Fred Hoyle, 1915-2001) е английски астроном и математик, който разработва теорията за еволюцията на звездите и не приема хипотезата за Големия взрив.


 • Вселената е не само по-удивителна, отколкото си представяме, тя е по-удивителна, отколкото можем да си представим.


 • Във Вселената съществува един доста последователен план, въпреки че и аз не знам за какво е.
  There is a coherent plan in the universe, though I don't know what it's a plan for.


 • Животът не може да има случаен произход. Проблемът е там, че съществуват около две хиляди ензими и вероятността те да се появят в някакъв случаен процес е 1 към 10 40 000 - възмутително малка вероятност, която не може да бъде постигната дори ако цялата Вселена се състои от органична супа.
  Life cannot have had a random beginning ... The trouble is that there are about two thousand enzymes, and the chance of obtaining them all in a random trial is only one part in 1040,000, an outrageously small probability that could not be faced even if the whole universe consisted of organic soup.


 • Шансът по този начин (чрез случаен процес - бел.цит.) да се появят по-висши форми на жовот е сравним с вероятността някое торнадо, смитащо боклуците из двора, да сглоби Боинг 747 от наличните материали в него.
  The chance that higher life forms might have emerged in this way is comparable with the chance that a tornado sweeping through a junk-yard might assemble a Boeing 747 from the materials therein.


 • Често се твръди, че ако човешкият род се провали на Земята, някой друг вид ще вземе надмощие. Но в смисъл на развиваща се интелигентност, това не е вярно. Ние сме или скоро ще сме изчерпали необходимите природни предпоставки на тази планета. Без въглища, земно масло и висококачествени руди други видове няма да са способни да извършат дългото изкачване от примитивните условия до високо-технологично ниво. … Ако ние се провалим, тази планетна система също ще се провали, що се отнася до интелекта.
  It has often been said that, if the human species fails to make a go of it here on the Earth, some other species will take over the running. In the sense of developing intelligence this is not correct. We have or soon will have, exhausted the necessary physical prerequisites so far as this planet is concerned. With coal gone, oil gone, high-grade metallic ores gone, no species however competent can make the long climb from primitive conditions to high-level technology. … If we fail, this planetary system fails so far as intelligence is concerned.


 • Космосът въобще не е далече. Той е само на един час път с кола, ако колата може да се движи право нагоре.
  Space isn't remote at all. It's only an hour's drive away if your car could go straight upwards.


 • Човек, който пътешества по чужди морета, трябва да бъде - по необходимост - малко по-несигурен в себе си. Именно от онзи, който се перчи със знанието си на всичко, от него трябва да се пазим.
  The man who voyages strange seas must of necessity be a little unsure of himself. It is the man with the flashy air of knowing everything, who is always with it, that we should beware of.


 • Не виждам логика да се отхвърлят данните само защото изглеждат невероятни.
  I don't see the logic of rejecting data just because they seem incredible.


 • Нещата са такива, каквито са, защото са били такива, каквито са били.
  Things are the way they are because they were the way they were.