Франсоà Раблè (фр. François Rabelais, 1493-1553) е френски монах, медик и ренесансов писател-хуманист, чиято пародийно-сатиричната поредица "Гаргантюа и Пантагрюел" била ярка противоположност на доминиращия в онази епоха схоластичен стил в науката и изкуството.


  • Ако не желаеш да виждаш повече глупаци, първата ти работа е да счупиш огледалото.


  • Апетитът идва с яденето.


  • Всеки, встъпващ в брак, трябва да бъде съдия на собствените си намерения и да се съветва единствено със себе си.


  • Въпросът не е в това да бягаш бързо, а да избягаш по-рано.


  • Детето не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да запалим


  • Който притежава търпение, може да постигне всичко.


  • Пия не повече от сюнгер.


  • По-добре е да пишеш смеейки се, отколкото обливайки се в сълзи, понеже смехът е черта, характерна само за човека.
  • Стари пияници се срещат по-често, откокото стари лекари.


  • Човек струва толкова, на колкото сам се оцени.