Франсис Форд Копола (англ. Francis Ford Coppola, р.1939) е американски кинорежисьор, продуцент и сценарист. Режисьор е на филми като "Кръстникът" (I-1972, II-1974, III-1990), "Апокалипсис сега" (1979), "Дракула" (1992), сценарист е на "Патън" (1970). • Бях дете, което имаше някои таланти и способности, но те никога не се проявиха в училище.
  I was the kind of kid that had some talents or ability, but it never came out in school.


 • В моето семейство имаше доста силни личности. Баща ми беше концертиращ флейтист, соло флейта на Тосканини.
  I had a number of very strong personalities in my family. My father was a concert flutist, the solo flute for Toscanini.


 • Вие сте в една професия, в която абсолютно всички ви казват своите мнения, които са винаги различни. Това е една от причините Джордж Лукас да не започне отново да режисира.
  You're in a profession in which absolutely everybody is telling you their opinion, which is different. That's one of the reasons George Lucas never directed again.


 • Винаги съм намирал света на киното за неприятен. Всичко е свързано с графици, които никога не ме напускат.
  I always found the film world unpleasant. It's all about the schedule, and never really flew for me.


 • Всичко, което изграждаме в голям мащаб или с интензивна страст, докарва хаос.
  Anything you build on a large scale or with intense passion invites chaos.


 • "Десед дни, които разтърсиха света" на Айзенщейн - отидох да го гледам и бях толкова поразен от този филм, толкова поразен от киното, което може да се прави.
  Ten Days That Shook The World, by Eisenstein, I went to see it, and I was so impressed with this film, so impressed with what cinema could do.


 • Джордж Лукас не притежава особена физическа издържливост. Той беше толкова нещастен, правейки "Междузвездни войни", че просто заяви, че повече няма да прави такова нещо.
  George Lucas doesn't have the most physical stamina. He was so unhappy making Star Wars that he just vowed he'd never do it again. • Имам по-голям брат, който се увличаше от литература, така че аз отрано проявих интерес към литературата и театъра. Баща ми понякога работеше в музикални комедии.
  I had an older brother who was very interested in literature, so I had an early exposure to literature, and and theater. My father sometimes would work in musical comedies.


 • Имах доста учители, които не ме обичаха. Не се справях добре в училище.
  I had a number of teachers who hated me. I didn't do well in school.


 • Иронично е, че на 32 години, вероятно най-високият пик в кариерата ми, когато с "Кръстника" имах невероятен успех, аз пак бях някъде другаде, преследвайки други крайни срокове.
  It's ironic that at age 32, at probably the greatest moment of my career, with The Godfather having such an enormous success, I wasn't even aware of it, because I was somewhere else under the deadline again.


 • Мисля, че исках да бъда драматург, защото се увличах по истоиите и по разказването на истории.
  I thought I wanted to be a playwright because I was interested in stories and telling stories.


 • Моят филм не е кино; той не е за Виетнам. Той е Виетнам. — за "Апокалипсис сега"
  My film is not a movie; it's not about Vietnam. It is Vietnam.


 • Ние имахме достъп до твърде много пари и твърде много техника и малко по малко започнахем да откачаме.
  We had access to too much money, too much equipment, and little by little, we went insane.


 • Нуждаеха се от някой, който много бързо да напише сценарий по "Великия Гетсби" за филма, който щяха да правят. Взех тази работа, за да получа малко пари за издръжка на семейството си.
  They needed someone to write a script of The Great Gatsby very quickly for the movie they were making. I took this job so I'd be sure to have some dough to support my family.


 • Обикновено това, в което ще се превърнат най-добрите ви идеи или усилия, се оказва най-много атакувано.
  Usually, the stuff that's your best idea or work is going to be attacked the most.


 • Определено количество изображения, събрани по определен начин, стават нещо много повече, нещо отвъд онова, което са те като самостоятелни изображения.
  A number of images put together a certain way become something quite above and beyond what any of them are individually.


 • Постигнах успех много млад и това беше най-главното, защото бях толкова ентусиазиран и работих толкова много за него.
  I became quite successful very young, and it was mainly because I was so enthusiastic and I just worked so hard at it.


 • Професионалният свят е много по-неприятен, отколкото си мислех. Винаги исках да си върна онзи ентусиазъм, с който правех шоута в колежа.
  The professional world was much more unpleasant than I thought. I was always wishing I could get back that enthusiasm I had when I was doing shows at college.


 • Свързвам моята филмова кариера повече с това да бъда нещастен и изплашен, да бъда постоянно на прицел, отколкото с нещо приятно.
  I associate my motion picture career more with being unhappy and scared, or being under the gun, than with anything pleasant.


 • Спомням си учителите, които наистина ме бяха нарочили, заради своята обезсърченост.
  I remember teachers who really singled me out for their discouragement.


 • Трябва много да обичате това, което правите, защото - особено ако е филм - след време ще започнат да го мразят.
  You ought to love what you're doing because, especially in a movie, over time you really will start to hate it.


 • Трябва наистина да бъдете много смели спрямо вашите инстинкти и идеи. В противен случай ще отстъпите и запомнящите се неща, които можете да направите, ще бъдат изгубени.
  You have to really be courageous about your instincts and your ideas. Otherwise you'll just knuckle under, and things that might have been memorable will be lost.


 • Чуй, ако има поне едно надеждно првило в този бизнес, е че аз не знам нищо за човешката природа.
  Listen, if there's one sure-fire rule that I have learned in this business, it's that I don't know anything about human nature.