• „Вече с голяма достоверност е доказано, че пушенето е една от главните причини за статистиката.“