• "Историята се повтаря; историците се повтарят един - друг."