Джеймс Фенимор Купър

американски писател (1789-1851)
(пренасочване от Фенимор Купър)

Джеймс Фенимор Купър (1789 - 1851) е американски писател, автор на исторически и приключенски романи.

за природните и човешките закони

редактиране
 • Не всички закони се издават от един и същ законодател. Природата ни е дала своите, а други са издадеш от Колонията, трети пък от краля или от парламента. И когато законите на Колонията или дори кралските закони противоречат на природните, то те са незаконни и не бива да им се подчиняваме. (Ловецът на елени, гл.ІІІ)

за самоуважението

редактиране
 • Не е много приятно да гледаш по-красивите, по-предпочитаните и по-уважаваните от теб. Но всичко това се понася, стига човек да знае добре дарованията и задълженията си. (Ловецът на елени, гл.ІІІ)

за уважението към другите

редактиране
 • за всеки човек трябва да се съди според вродените му дарби и разбиранията му (Ловецът на елени, гл.V)

за добродетелите на война

редактиране
 • Смелостта е първата добродетел за един воин, а предпазливостта — втората. (Ловецът на елени, гл.ІІІ)

за равенството на расите

редактиране
 • Червенокожите са също тъй хора, както нас. Вярно е, че си имат свои природни склонности и своя религия. Но в крайна сметка това няма голямо значение и за всекиго трябва да се съди по делата, а не по цвета на кожата. И белият и червенокожият се хора — хора от различни раси и с различен цвят на кожата, с различни способности и обичаи, но, общо взето, еднакви по природа. И двамата имат души, и за двамата се съди по делата им. (Ловецът на елени, гл.ІІІ)

за съвестта

редактиране
 • Един от резултатите на враждебността е, че тя задушава съвестта, тъй като този е единственият начин за нейното успокояване. (Ловецът на елени, гл.V)

за дълга към по слабите

редактиране
 • Дълг на силния е да се грижи за слабия, особено когато слабият е от онзи пол, който природата е отредила да бъде покровителстван и утешаван от мъжа и от неговата благост и сила. (Ловецът на елени, гл.V)

за прошката и отмъщението

редактиране
 • Прощавай, колкото се може повече — ето това е смисълът, и не отмъщавай винаги, когато можеш. (Ловецът на елени, гл.V)

за жената

редактиране
 • Жената е създадена за чувства и изцяло е подчинена на чувствата. (Ловецът на елени, гл.ІХ)

за приятелството и раздялата

редактиране
 • И най-добрите приятели често трябва да се разделят. Приятелството не може да промени пътищата на съдбата и каквито и да са нашите чувства, ние трябва да се разделим. Често съм мислил, че има мигове, когато думите ни остават в паметта по-продължително и съветите се запомнят точно, защото устата, която ги дава, едва ли може да ги повтори вече. Никой не знае какво ще се случи на този свят; ето защо е хубаво, когато приятели се разделят по-задълго, да разменят по няколко топли думи за спомен. (Ловецът на елени, гл.ХVІ)

за лошите съвети

редактиране
 • Лош съветник е онзи, който не се вслушва в чуждото мнение със същата готовност, с която дава своето. (Ловецът на елени, гл.ХVІ)
 • Най-добрият начин да ободриш врага, е да покажеш, че се страхуваш от него.
 • Досегът до държавните дела е едно от най-покваряващите въздействия, на които хората са изложени.
 • Приятелството, което извира от сърцето, не може да да изтине от несполуките, както водата от извора не може да замръзне през зимата.