• "В някои дни просто се изтърколвам от леглото, цопвам в басейна и цял ден пия текила."