Фазил Абдулович Искандер

  • „Самоубийството е следствие на усещането за личен крах.“ — „Самоубийство — следствие ощущения личного краха.“
  • „Политиката е толкова цинична, че предизвиква нравствено възмущение дори у безнравствените хора.“ — „Политика настолько цинична, что вызывает нравственное возмущение даже у безнравственных людей.“