• „Времето на вечерния чай е време, през което котката царува в своя дом и когато самота цари в дома, в който няма котка.“